1. Utiekla mi žena

2. Socka

3. Nuly

4. Horvath a spol.

5. Dievčatá a herci

vam výpoveď

11. Poriadok

6. Mariena je milenkou šéfa

7. Nalej nám

8. Republika Šariš

9. Šerif

10. Dá

12. Už ma vezú

13. On som ja

14. Oceán